Bolnica za medvjediće

22. i 23.6.2016. parku Zrinjevac uspješno je provedena preventivna akcija 'Bolnica za medvjediće' koja je imala i svoj dio vezan uz stomatološku prevenciju. Studenti dentalne medicine i naši članovi koji su sudjelovali u ovoj akciji educirali su djecu o pravilnoj oralnoj higijeni, pravilnoj prehrani, te ih upoznavali sa stomatološkim zahvatima da se dobije učinak smanjenja straha od dolaska k dr.dent.med.