Kongres Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju 2018


30.11. i 1.12. 2018. je održan naš tradicionalni kongres koji je protekao u veselom raspoloženju i druženju te naravno vrhunskim predavanjima sa najnovijim saznanjima iz struke, evo nekoliko slika da se stekne dojam: