Literatura za učenje u čijem su pisanju sudjelovali članovi društva:

 

  • Jurić H ur. Dječja dentalna medicina. Naklada Slap, Zagreb, 2015
  • Bakarčić D, Ivančić Jokić N. Osnove prevencije karijesa i parodontnih bolesti. Redak, Split, 2013.
  • Zukanović A, Gržić R. Stomatološko liječenje medicinski kompromitiranih pacijenata. HKDM, Zagreb, 2012
  • Kobašlija S. Minimalna invazivna terapija. Dobra Knjiga, Sarajevo 2012.
  • Vuličević Z. Stomatološki materijali u dječjoj stomatologiji. BeoBook, Beograd.2010.
  • Pezelj-Ribarić S. Stomatološka propedeutika i dijagnostika. Medicinski fakultet Sveučilišta u rijeci, Rijeka, 2009
  • Hraste J, Gržić R. Uvod u stomatologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u rijeci, Rijeka, 2008